Thursday, 13 May 2021
Back You are here: Αρχική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η οικονομική ανάπτυξη δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την αειφορία

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η οικονομική ανάπτυξη δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την αειφορία

Στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης, στον πράσινο μισθό, στην πράσινη οικονομία, στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβράβευση των επιχειρήσεων που ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο της ΕΛΙΑ.

 

Συντένευξη στην Έφη Βασιλείου

 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της «πράσινης» τεχνολογίας, των αναπτυξιακών έργων και της ενεργειακής αποδοτικότητας ταιριάζει στην οικονομία της χώρας μας;

 Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό μοχλό στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις χώρες μέχρι το 2020 θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δραστηριοποιούντα αρκετές επιχειρήσεις στον τομέα κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ. Οι επιχειρήσεις αυτές θέλουν ιδιαίτερη στήριξη, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό. Δεν πρέπει να μείνουμε όμως μόνο εκεί, ήδη στην Ελλάδα διεξάγεται σοβαρή και καινοτόμος έρευνα σε σχέση με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Είναι ένας ακόμη τομέας που θα πρέπει να στηριχθεί για αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη εταιρειών στον τομέα των βιοκαυσίμων θα δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας τόσο σε εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό, όσο και σε εργατικό. Για να μπορέσει όμως η χώρα να μειώσει περαιτέρω την ενεργειακή της εξάρτηση δεν θα πρέπει να επενδύσει μόνο στην παραγωγή ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά να προχωρήσει και στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα μπορούσε να συμβάλει στην άμεσα και βραχυπρόθεσμη της ανάπτυξης της χώρας και να βοηθήσει στην ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών.

 Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον «πράσινο μισθό»; Θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια; Για παράδειγμα στις Η.Π.Α το 2002 τα προγράμματα μείωσης της ρύπανσης δημιούργησαν 12.000 θέσεις εργασίας.

 Η χρήση τέτοιου είδους εργαλείων είναι πάντα εξαιρετικές ιδέες και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην χώρα μας. Συνεπώς η θέσπιση ενός πράσινου μισθού για την απασχόληση των ανέργων σε περιβαλλοντικά προγράμματα, θα είχε ιδιαίτερα οφέλη, τόσο για την οικονομία, όσο και για την οικολογία. Θα πρέπει όμως να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτών των θέσεων εργασίας από πόρους που δεν σχετίζονται με τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα τέτοιου είδος σχέδιο θα μπορούσε να έχει δύο συνιστώσες. Η μία θα αφορούσε τις επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας χρειάζεται να δημιουργήσουν νέες εξειδικευμένες θέσεις σε αυτόν τον τομέα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό το σχέδιο θα πρέπει να επιτύχουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η δεύτερη συνιστώσα θα αφορούσε την συμμέτοχη ανέργων σε περιβαλλοντικά προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία και στην ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών. Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων θα μπορούσε αρχικά να προέρχεται από ευρωπαϊκές πηγές και σε δεύτερο χρόνο από τα έσοδα των φορέων που θα διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα.

 Υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε σύμφωνα με το οποίο οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που ακολουθούν κάποιες επιχειρήσεις να επιβραβεύονται;

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σειρά νομοθετημάτων σχετικά τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές, ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω την οδηγία για τον οικο-χαρακτηρισμό (eco-labeling) των προϊόντων. Η νομοθεσία αυτή συνεχώς βελτιώνεται μέσω δράσεων όπως είναι η ενθάρρυνση των εταιριών να εφαρμόζουν ανάλυση κύκλου ζωής των προϊόντων τους. Πριν λίγες μέρες έλαβε χώρα το τελευταίο ευρωπαϊκό φόρουμ για την εταιρική ευθύνη, στο οποίο κύριο αντικείμενο ήταν η αξιολόγηση του υπάρχοντος Ευρωπαϊκού  νομοθετικού πλαισίου και η αναθεώρηση του. Συγκεκριμένα κάποια από τα πιο βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

 Η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ εθελοντικών και υποχρεωτικών δράσεων των εταιρειών.

 Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας για την θέσπιση κοινών κανόνων εταιρικής ευθύνης, ώστε να μην υπάρχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών εταιρειών έναντι εταιρειών τρίτων χώρων.

 Πιστεύετε ότι θα έπρεπε οι εταιρίες που είναι για παράδειγμα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία;

 Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει την πλήρη εικόνα της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής απόδοσης των εταιρειών, ώστε να μπορεί να επιβραβεύει ή να αποδοκιμάζει τις εταιρείες με την επιλογή ή όχι των προϊόντων τους. Το θέμα όμως είναι εκπαιδευτεί ο καταναλωτής ώστε να επιλέγει τα προϊόντα και με βάση το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

 Οι πολιτικές ευαισθητοποίησης σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη που ακολουθούνται από την Ε.Ε και κυρίως από την Ελλάδα είναι επαρκής και καλά στοχευμένες;

 Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει απόδοση τα αναμενόμενα. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται μερικώς σε αστοχίες κατά τη φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης. Κυρίως όμως οφείλεται στην έλλειψη γενικότερης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του πληθυσμού.

 Στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας είναι πολυτέλεια οι πολιτικές που αφορούν την «πράσινη ανάπτυξη»;

 Οι πολιτικές που αφορούν την «πράσινη ανάπτυξη» όπως ανέφερα σε αρκετά σημεία παραπάνω δεν είναι πολυτέλεια αλλά ευκαιρία για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την αειφορία.

 

 

Βιωσιμη Αναπτυξη - Εντυπη Εκδοση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) εκδίδει το περιοδικό "Βιώσιμη Ανάπτυξηπου έχει
σαν στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για θέματα που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό την
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ευημερίας του ανθρώπου, καταπολέμησης της φτώχειας,
προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.
 

  Κάντε Κλικ για να διαβάσετε το 13ο Τεύχος     

 

..

Social Network