Βιολογική Γεωργία - Ένας σύγχρονος τρόπος ζωής

Το ξεκίνημα της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα υπήρξε διστακτικό αλλά στην πορεία αποδείχθηκε μία ρεαλιστική και προσοδοφόρα εναλλακτική λύση. 

Σε αντίθεση με αυτό που πολλοί σύγχρονοι αγρότες μπορεί να σκέφτονται, η βιολογική γεωργία δεν σημαίνει «επιστροφή» στις παραδοσιακές μεθόδους. Βέβαια αρκετές από τις μεθόδους καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν εξακολουθούν να είναι χρήσιμες μέχρι και σήμερα, αλλά συνδυάζονται με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. 

Η Ευρώπη ακολουθεί μια σταθερή αύξηση της έκτασης της βιολογικής γεωργίας. Η Αυστρία και η Εσθονία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με το υψηλότερο μερίδιο της βιολογικής έκτασης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2019 το ποσοστό των βιολογικών καλλιεργειών στην Ελλάδα ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο του 10%, ποσοστό που την τοποθετεί στην 8η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εικ 1).

Εικόνα 1. Ποσοστιαία κατανομή την βιολογικής καλλιέργειας στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Τουρκίας.

Η έντονα αυξητική τάση είναι εφάμιλλη με τη γενική τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώπη και συνδέεται με την ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία των ανθρώπων για το τι καταλήγει στο πιάτο τους. Η βιολογική καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και ζώων, αποτελεί μια πιο υγιεινή και ασφαλή επιλογή τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τους αγρότες που παράγουν τα τρόφιμα μας.

Στα οφέλη της βιολογικής γεωργίας, εκτός από την υψηλότερη διατροφική αξία, αξίζει να σημειωθούν οι ευεργετικές επιπτώσεις της στην μειωμένη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της ποιότητας του νερού. Με την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιολογική γεωργία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με τον συνολικό προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης της μέτρου να ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:

1) Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών (116 εκατ. ευρώ).

2) Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (210 εκατ. ευρώ).

3) Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων (130 εκατ. ευρώ).

4) Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων (34 εκατ. ευρώ).

Στόχος του Μέτρου 11 αποτελεί τόσο η ενθάρρυνση των «νεοεισερχόμενων» γεωργών και κτηνοτρόφων να στραφούν στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους αλλά και η ενίσχυση για την διατήρηση των δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων βιοκαλλιεργητών. Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως το 2022 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης για τους βιολογικούς μελισσοκόμους.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16/02/2022 έως και 16/03/2022.

Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια σαφή δομή για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για αυτό το λόγο για να χαρακτηριστεί και να προωθεί στην αγορά ένα προϊόν ως βιολογικό είναι απαραίτητο να ελέγχεται όλη η διαδικασία παραγωγής του και να πιστοποιείται του από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. Η παραπάνω διαδικασία περιλαμβάνει ετήσια επιθεώρηση και σειρά ελέγχων για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την βιολογική πιστοποίηση μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της A CERT (19ης Μαΐου 52, Θέρμη, Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2310 210777).

Δρ. Γεωργία Θεολογίδου είναι Γεωπόνος,  Τμήμα Πιστοποίησης CERT