Οι νέοι δεν συγκινούνται από τις εποχιακές δουλειές του Τουρισμού


Σημάδια των καιρών: Οι νέοι σνομπάρουν τις δουλειές του Τουρισμού.

Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν γυρίζουν την πλάτη σε δουλειά …διευθυντή ξενοδοχειακής μονάδας, αλλά σε απασχόληση χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Πάντως τα επίπεδα-ρεκόρ του 2019 προσέγγισε η απασχόληση κατά τον Μάιο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», καθώς δημιουργήθηκαν 99.956 νέες θέσεις εργασίας. Το μεγάλο στοίχημα της Ελληνικής Οικονομίαςα είναι για τους επόμενους μήνες ο Τουρισμός χωρίς άλλο. Τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2022 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε προσλήψεις, οι οποίες υπερίσχυσαν των απολύσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σχεδόν 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Εδώ τώρα μπορούν να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις : το 60%, καλύφθηκαν από άτομα ηλικίας άνω των 30 ετών, ενδεικτικό του ότι οι νέοι «γυρίζουν την πλάτη» στην εποχική – περιστασιακή απασχόληση του επισιτισμού, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους να δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό. Ετσι, σχεδόν 3 στις 10 προσλήψεις έγιναν σε άτομα άνω των 45 ετών, ενώ άλλο ένα 30% των προσλήψεων αφορά εργαζομένους ηλικίας μεταξύ 30 και 44 ετών, ήτοι εργαζομένους με εμπειρία στον τουρισμό – επισιτισμό, που γνωρίζουν τις συνέπειες της εποχικής εργασίας και απασχολούνται στον κλάδο χρόνια. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας (32.012) αφορούν εργαζομένους ηλικίας 45-64 ετών, έπεται η κατηγορία 30-44 ετών με 30.170 νέες θέσεις και ακολουθούν από απόσταση οι ηλικίες των πιο νέων εργαζομένων 15-24 ετών και 25-29 ετών, με 22.592 και 13.956 νέες θέσεις, αντίστοιχα.

Το φαινόμενο είναι αξιοπρόσεκτο και χρήζει ανάλυσης.