Χρήστος Γκόφας: Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει” εγκαθίσταται στις νέες πρακτικές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προστίθεται και η αρχή «πληρώνω όσο πετάω»

O Χρήστος Γκόφας, εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων μιλάει στη viosimi.gr για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Σημειώνει ότι στην Ελλάδα το 80% των στερεών αποβλήτων σήμερα πηγαίνει σε υγειονομική ταφή όταν σε όλη την Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι μέσο όρο 24% ενώ αναφέρεται στη δέσμευση που ανέλαβε η χώρα μας να μειώσει το ποσοστό αυτό στο 10%.

«Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος» αναφέρει ο κ. Γκόφας «πρέπει να γίνουν πολλές επενδύσεις στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση κλπ και ταυτόχρονα να γίνει και μία καλύτερη διαχείριση για τη μείωση παραγωγής των αποβλήτων ενώ χρειάζεται να βελτιωθεί το σύστημα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης μεταξύ των άλλων δράσεων υπάρχει και μία που αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε στην χώρα μας για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, η εφαρμογή του οποίου θα επιτρέψει την χρηματοδότηση επενδύσεων».

Η αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει” , προσθέτει, «εγκαθίσταται στις νέες πρακτικές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και προστίθεται και η αρχή «πληρώνω όσο πετάω».