Σπήλιος Λιβανός στο viosimi.gr: Οι αγρότες πρέπει να γίνουν πιο «πράσινοι» για να λαμβάνουν ενισχύσεις

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός στη συνέντευξη που παραχώρησε στο viosimi.gr αναφέρεται στη νέα ΚΑΠ και πόσο θα την επηρεάσει η Πράσινη Συμφωνία. «Ο Πρώτος Πυλώνας (Άμεσες ενισχύσεις) «πρασινίζει» ακόμη περισσότερο σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, καθώς αυξάνονται οι υποχρεωτικοί κανόνες και τα πρότυπα που θα πρέπει να τηρούν οι γεωργοί για να λαμβάνουν ενισχύσεις, ενώ εισάγεται μια νέα παρέμβαση, τα οικολογικά σχήματα (σχήματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων)», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Λιβανός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφέρεται στην προσπάθεια του Υπουργείου να ενημερώσει, μέσω συνδιασκέψεων, τους παραγωγούς για τη νέα ΚΑΠ. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει τόσο στο Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (Agricultural Knowledge andInnovation System), που ενοποιεί την Γεωργική Εκπαίδευση – Κατάρτιση, την Παροχή Συμβουλών προς τους γεωργούς και την Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση της καινοτομίας, όσο και στην υποχρεωτική δημιουργία Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών που προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ.

Θεωρεί ότι είναι σημαντικά τα οφέλη της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» ενώ τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης  αναφέρεται στην Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία καθώς και στην Γεωργία Ακριβείας.

Συνέντευξη στη Χιονία Βλάχου - Μπλιάτκα 

Πόσο επηρεάζει την νέα ΚΑΠ  η Πράσινη συμφωνία της ΕΕ; Και ειδικότερα πόσο η νέα  πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας θα επηρεάσει τον αγροδιατροφικό τομέα;

Η Πράσινη Συμφωνία συντίθεται από οκτώ επιμέρους πολιτικές/στρατηγικές που εκτείνονται σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (μεταφορές, παραγωγή ενέργειας, οικιστική ανάπτυξη κλπ). Στον αγροδιατροφικό τομέα εξειδικεύεται μέσω της Πολιτικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η πολιτική αυτή στοχεύει στην παραγωγή θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων με τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι Έλληνες αγρότες είναι ενήμεροι για την ΚΑΠ 2021 – 2027; Εκφράζουν διαφωνίες;

Η ενημέρωση των αγροτών είναι συνεχής μέσω Συνδιασκέψεων που οργανώνει το ΥΠΑΑΤ σε όλη την επικράτεια. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν πριν την πανδημία σε υπηρεσιακό επίπεδο. Σήμερα συνεχίζονται με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ- σας θυμίζω ότι στη Συνδιάσκεψη της Πελοποννήσου τις 19 Ιουλίου, παρέστη και μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να στείλει το προσωπικό του μήνυμα για τη σημασία της ΚΑΠ- και θα ολοκληρωθούν μέχρι την κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου στην ΕΕ. Οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που εκφράζονται από τους αγρότες είναι καλοδεχούμενα (γι’ αυτό άλλωστε γίνονται και οι διαβουλεύσεις) και λειτουργούν θετικά, γιατί μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε αρνητικά στοιχεία και να διαπραγματευθούμε αποτελεσματικά.  Σας θυμίζω ότι η διαβούλευση στις Συνδιασκέψεις είναι πολύωρη, κρατά πάνω από πέντε ώρες κάθε μια εξ αυτών και γίνεται εξαντλητικός διάλογος.

Η ΚΑΠ μας εισάγει  στη Γεωργία της Γνώσης;

Ξέχωρα από τη δική μας πολιτική βούληση να ενισχύσουμε την κατάρτιση και εκπαίδευση των ασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα και να καλύψουμε το έλλειμμα που υπάρχει σε σχέση με τις λοιπές χώρες της ΕΕ, δημιουργείται ένας μηχανισμός ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (Agricultural Knowledge andInnovation System), που ενοποιεί την Γεωργική Εκπαίδευση – Κατάρτιση, την Παροχή Συμβουλών προς τους γεωργούς και την Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση της καινοτομίας, με εστίαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην γεωργική παραγωγή και την προώθηση της Βιοικονομίας, της Κυκλικής Οικονομίας και την Καταπολέμηση της Σπάταλης Τροφίμων.

Η νέα ΚΑΠ προβλέπει επιμόρφωση των αγροτών. Είναι στις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής της χώρας μας για την Γεωργία;

Η επιμόρφωση των αγροτών είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας και θεωρείται καθοριστική στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων αδυναμιών της Ελληνικής γεωργίας, όπως (α) η στάσιμη συνολική παραγωγικότητα για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής παραγωγής (β) η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας (γ) η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στη χρήση των εισροών (δ) το μικρό φυσικό και οικονομικό μέγεθος της συντριπτικής πλειονότητας των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και (ε) το πολύ σοβαρό πρόβλημα της αποεπένδυσης στην Ελληνική γεωργία. Στη νέα ΚΑΠ προβλέπεται ως υποχρεωτική η δημιουργία Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών, που θα καλύπτει τουλάχιστον τους κανόνες και τα πρότυπα για το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ασφάλεια τροφίμων, την αντιμικροβιακή αντοχή, τη διαχείριση κινδύνων, τις ψηφιακές τεχνολογίες, την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις του εργοδότη, την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια κλπ. 

Ποια είναι τα οφέλη της Στρατηγικής “από το αγρόκτημα στο πιάτο”;

Τα οφέλη της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική ευκαιρία και πρόκληση για τους Έλληνες αγρότες είναι η μείωση της χρήσης λιπασμάτων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, η αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας από το 9% στο 25% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, η μείωση της χρήσης αντιβιοτικών, η ευζωία των ζώων, η αλλαγή των διατροφικών προτύπων με την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και η μείωση της σπατάλης των τροφίμων.

Είστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα πορεία της πιστοποίησης αγροτικών υπηρεσιών και προϊόντων;

Δεδομένου, των μεγάλων δυνατοτήτων της χώρας μας στην παραγωγή προϊόντων με ευρωπαϊκή σήμανση ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΤΙΠ, βιολογικά) και σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές που διανοίγονται από την έμφαση που δίνει η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» στη διαφάνεια και στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία, δημιουργείται η υποχρέωση να ενταθούν οι προσπάθειες που καταβάλουμε σήμερα για την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Είναι έτοιμος ο αγροτικός κόσμος  να υιοθετήσει  μέτρα σημαντικής μείωσης της χρήσης λιπασμάτων, χημικών φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών;

Η οικονομική κρίση την οποία πέρασε η χώρα μας συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών. Επιπλέον, ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας επιδεικνύει εξαιρετική ευαισθησία και ωριμότητα στην παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων από υπερβολική χρήση λιπασμάτων και στην υιοθέτηση μέτρων ευζωίας που μειώνουν σημαντικά την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Συνεπώς, οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από την στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τους παραπάνω λόγους, εύκολα θα επιτευχθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η πολιτική του Υπουργείου μας αφενός με την ενίσχυση των δράσεων κατάρτισης/συμβουλευτικής των αγροτών μας και αφετέρου με την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα υγιεινής και ασφαλούς διατροφής και την αποδοχή εκ μέρους τους της καταβολής πρόσθετου κόστους για την προμήθεια τέτοιων προϊόντων που προέρχονται από γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα παραγωγής και καλής διαβίωσης των ζώων.

Πως επιτυγχάνεται η καλύτερη σύνδεση των στόχων της γεωργικής πολιτικής με τις πολιτικές περιβάλλοντος και ενέργειας;

Ο Πρώτος Πυλώνας (Άμεσες ενισχύσεις) «πρασινίζει» ακόμη περισσότερο σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο, καθώς αυξάνονται οι υποχρεωτικοί κανόνες και τα πρότυπα που θα πρέπει να τηρούν οι γεωργοί για να λαμβάνουν ενισχύσεις, ενώ εισάγεται μια νέα παρέμβαση, τα οικολογικά σχήματα (σχήματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την ευζωία των ζώων). Παράλληλα, αυξάνονται τα υποχρεωτικά ελάχιστα ποσοστά χρηματοδότησης για δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα και στους δύο Πυλώνες

Πόσο διαφέρει ο παλιός από τον νέο αγρότη; Σε τεχνογνωσία, εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες;

Η διαφορά είναι προφανής και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι γεωργοί νεαρής ηλικίας εμφανίζουν υψηλή ποσοστιαία συμμετοχή σε παραγωγικές εξειδικεύσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν το υψηλότερο μέσο Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα ανά εκμετάλλευση. Γι’ αυτό στη νέα ΚΑΠ ενισχύονται σημαντικά οι πόροι που διατίθενται για την προσέλκυση νέων γεωργών και για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξής τους με τη θεσμοθέτηση του 3% ως ελάχιστου ποσοστού των πόρων της ΚΑΠ που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.

Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνεται και ποια είναι τα αποτελέσματά της «γεωργίας ακριβείας;»

Η ενσωμάτωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων στην παραγωγική διαδικασία και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των απασχολούμενων στη γεωργία και κτηνοτροφία είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Για την επιτυχία του στόχου αυτού σχεδιάζουμε αφενός την ικανοποίηση συναφών αναγκών, όπως η βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, των ευκαιριών κατάρτισης και των τεχνολογικών υποδομών και αφετέρου τη γενναία χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων από τον Δεύτερο Πυλώνα.

Πόσο πιστεύετε ότι η ΚΑΠ θα βοηθήσει να αναπτυχθεί η  βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία στη χώρα μας;

Τόσο η βιολογική γεωργία όσο και η βιολογική κτηνοτροφία θα βοηθηθούν σημαντικά, αφού θα διατεθούν υποχρεωτικά τουλάχιστον το 35% των συνολικών πόρων του Δεύτερου Πυλώνα (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και το 25% των συνολικών πόρων του Πρώτου Πυλώνα (Άμεσες Ενισχύσεις) για οικολογικά σχήματα. Κατά την μεταβατική περίοδο 2021-2022 αποφασίσθηκε ήδη και θα διατεθούν για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 490 εκατομμύρια €.