Συντάκτης: Viosimi.gr

Παρόλο που οι έρευνες αποκαλύπτουν πως ανατρέπεται σιγά σιγά το κλίμα διακρίσεων για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, οι νέοι τρόποι σκέψης δεν έχουν ακόμη πλήρως απορροφηθεί από την κοινωνία.