Αναζήτηση σε: Περιβάλλον

 «Με τις νέες ρυθμίσεις διασφαλίζεται, καλύτερα, η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την προώθηση των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας Climate City Capital Hub, ενός διεθνούς χρηματοδοτικού πόρου στήριξης των πόλεων που…

Η Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηλιακής Ενέργειας, που είναι η πρώτη από μια σειρά ακαδημιών της ΕΕ που θα…

Οι 12 πρώτοι δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα – πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, που αφορά σε «Ενίσχυση πυροπροστασίας…

Η  συνολική βιωσιμότητα της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά, ενώ πλέον υπεραλιεύονται λιγότερα αποθέματα αλλά ταυτόχρονα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί…

Tελική έγκριση πήρε ο κανονισμός για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών, ο οποίος ανοίγει τον δρόμο ώστε η ΕΕ να…