Αναζήτηση σε: Τουρισμός

Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΕΧΠ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών…

Οι καύσωνες που πλήττουν τις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Μεσόγειου λόγω της κλιματικής κρίσης και αλλαγής, είναι πλέον ολοένα και πιο συχνοί κάτι που επηρεάζει…