Αναζήτηση σε: Ευρώπη

Tα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND), ανακοίνωσε…

23 πόλεις διακρίθηκαν με το Σήμα Αποστολής της ΕΕ για τη συμμετοχή τους στην αποστολή της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερες και…