Αναζήτηση σε: Τεχνολογία

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με την τριετή (2018-2022) φάση εκκίνησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας της για τις κβαντικές τεχνολογίες. Στο πλαίσιο…