Αναζήτηση σε: Οικονομία

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις επιχειρηματικές πρακτικές είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί δέσμευση και επένδυση από την επιχείρηση. Ωστόσο, τα οφέλη της ενσωμάτωσης είναι πολλά και μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να είναι πιο βιώσιμες, πιο κερδοφόρες και πιο ανταγωνιστικές.