Αναζήτηση σε: γεωργία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς γεωργικού τομέα εν μέσω του ρωσικού πολέμου…

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό προγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 12 χώρες και 17 εταίροι και σκοπό έχει να ενταχθούν παραδοσιακά τρόφιμα…