Συντάκτης: Viosimi Team

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2023, η Επιτροπή ταυτοποιεί τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους στόχους του…