Αναζήτηση σε: Γιώργος Καρακούτας

Ο Γιώργος Καρακούτας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και ιδιοκτήτης της εταιρείας Task με αντικείμενο τη σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων και το Digital Marketing.

Άρθρο του Γιώργου Καρακούτα
Καθώς ήδη έχουμε διανύσει ένα μέρος του 2023, είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα συνεχίσει να διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.