Αναζήτηση σε: Γιώργος Καρακούτας

Ο Γιώργος Καρακούτας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και ιδιοκτήτης της εταιρείας Task με αντικείμενο τη σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων και το Digital Marketing.

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις επιχειρηματικές πρακτικές είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί δέσμευση και επένδυση από την επιχείρηση. Ωστόσο, τα οφέλη της ενσωμάτωσης είναι πολλά και μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να είναι πιο βιώσιμες, πιο κερδοφόρες και πιο ανταγωνιστικές.

Άρθρο του Γιώργου Καρακούτα
Καθώς ήδη έχουμε διανύσει ένα μέρος του 2023, είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα συνεχίσει να διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.