Αναζήτηση σε: ευρωζώνη

Η Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών, τα οποία θα λάβουν επιχορηγήσεις ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»…