Αναζήτηση σε: Στέφανος Μπίλλας

Ο Στέφανος Μπίλλας είναι εκδότης του viosimi.gr και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.